100BTR10S/100BTR10 100*150*45mm 机床主轴用精密角接触球轴承

100BTR10S/100BTR10 100*150*45mm 机床主轴用精密角接触球轴承

100BTR10S/100BTR10 100*150*45mm 机床主轴用精密角接触球轴承
 • 100BTR10S/100BTR10 100*150*45mm 机床主轴用精密角接触球轴承
 • 型号:100BTR10S/100BTR10
 • d:100mm
 • D:150mm
 • 2B:45mm
 • 重量:1.39KG
 • Co:51.5KN
 • Cor:114KN
 • 轴向载荷:66.5KN
 • 作用点:63.7KN
 • 脂润滑:5200rpm
 • 油润滑:6800rpm
 • 品牌:Monton
 • 价格:咨询
询价

100BTR10S/100BTR10


axial angular contact ball bearings for main spindles

轴承型号                尺寸        (KN)
 (mm)min-1
(mm)rr1载荷允许轴协载荷作用点  最大转速rpm重量
Dd2BMinMin

KNa GreaseOilKg
100BTR10S10015045.01.51.051.5114.066.563.7520068001.399
100BTR10H10015045.01.51.057.0600076001.307


100BTR (17).JPG